• Home
 • Odpowiedzialność

Każdego dnia jesteśmy lepsi:
dla najlepszych materiałów opakowaniowych z korzyścią dla ludzi i przyrody

Patrzymy na wszystko w perspektywie pytania: „Czy to jest zrównoważone? Więc jest dobre!”

Dla ludzi

Dla naszych współpracowników

Dajemy ludziom, którzy dla nas pracują, miejsce pracy w rodzinnej atmosferze, gdzie czują się dobrze i mogą się rozwijać. Zdrowie naszych pracowników jest dla nas ważne, dlatego o nie dbamy. Wspieramy aktywności w czasie wolnym naszych pracowników i ich rodzin w różnych obszarach. Na przykład przez sponsorowanie koszulek dla całych

drużyn. Dobrowolne zaangażowanie naszych pracowników honorujemy coroczną nagrodą JassAward oraz darowizną na rzecz danego stowarzyszenia.

jeszcze

Dla naszego środowiska społecznego

Jako przedsiębiorstwo wspieramy nie tylko naszych pracowników, ale też społeczeństwo. Chętnie angażujemy się razem z naszymi pracownikami w działania społeczne. Podejmujemy różne działania partnerskie, a w szczególności wspieramy projekty na rzecz dzieci i młodzieży w danym regionie. Na przykład jesteśmy zaangażowani w działalność fundacji antonius w Fuldzie: wspólnie jako ludzie,

w radzie fundacji, w projekty społeczne prowadzone przez naszych stażystów lub udostępniając nasze kompetencje w kwestiach energetycznych. Nasi pracownicy spełniają świąteczne życzenia potrzebujących dzieci. W Rudolstadt/Schwarza i regionie regularnie wspieramy projekt świetlicowy „Forschen mit Fred” (Badania z Fredem), w którym dzieci stają się małymi naukowcami, oraz wspieramy Saalfelder Tafel. W Gostyniu (Polska) wspieramy ukraińskich uchodźców, a w Dopro finansujemy ekologiczny system ogrzewania w szkole podstawowej.

jeszcze

Dla społeczeństwa

Bez pudełek kartonowych wykonanych z tektury falistej Niemcy, podobnie jak inne kraje, znalazłyby się w martwym punkcie. Ponad dwie trzecie wszystkich towarów produkowanych w Niemczech jest transportowanych w opakowaniach z tektury falistej. Bez tektury falistej nie byłoby kartonów do mleka ani paczek z makaronem w supermarkecie. Istnieją dobre powody, aby

używać tektury falistej jako opakowania transportowego, a także jako opakowania produktów: tektura falista jest lekka i wykonana z surowców odnawialnych, a po użyciu podlega całkowitemu recyklingowi.

jeszcze

Dla środowiska

Czysta natura

Papiery na tekturę falistą na bazie makulatury i produkowana z nich tektura falista są wyjątkowo zrównoważone, ponieważ są oparte na surowcu roślinnym, a więc odnawialnym, jakim jest drewno. Tylko drewno połamane i pochodzące z przecinki jest wykorzystywane do produkcji papieru, natomiast drewno z pni trafia do przemysłu meblowego i materiałów

budowlanych. Lasy mają wyjątkowe znaczenie dla ekologii. Podczas wzrostu drzewa pobierają z atmosfery dwutlenek węgla. Przy czym drewno może związać więcej CO2 niż samo waży. Ten korzystny dla klimatu aspekt przewija się aż do papieru: zgodnie z danymi International Council of Forest and Paper Associations (ICFPA) każda tona papieru zawiera około 1,33 tony związanego CO2. Dlatego papier, podobnie jak drewno, jest doskonałym.

jeszcze

Zamykamy obieg

Prawie 100% wszystkich zużytych opakowań z tektury falistej jest zbieranych po spełnieniu swojej funkcji w przemyśle, handlu i rzemiośle i przetwarzanych na nowe produkty papierowe. Recykling w najwyższym stopniu. Dzięki JassFibre w sektorze makulatury, JassPaper w produkcji papieru na tekturę falistą oraz JassBoard w produkcji tektury falistej, jesteśmy częścią tego cyklu, który jest uważany za doskonały przykład zrównoważonej, oszczędzającej zasoby gospodarki o obiegu zamkniętym.

Modelowa fabryka papieru

Jesteśmy aktywnie zaangażowani jako udziałowcy w modelową fabrykę papieru. Modelowa fabryka papieru postawiła sobie za cel zaoszczędzenie 80% energii potrzebnej w procesie produkcji dzięki innowacyjnym i przełomowym metodom badawczym.

Nasze trzy filary odpowiedzialności ekologicznej

Papier i recykling papieru

Do produkcji papieru na tekturę falistą używamy wyłącznie makulatury. W przypadku wyjątkowo wysokich wymagań dotyczących wytrzymałości istnieje możliwość dodania niewielkiej ilości świeżych włókien. Nasze wszystkie produkty posiadają certyfikat FSC.

Mimo że nasz papier na tekturę falistą jest wykonany w 100% z makulatury, źródło naszych produktów można znaleźć w lesie, ponieważ każde włókno z recyklingu było pierwotnie włóknem świeżym. Świeże włókna można poddać recyklingowi ponad 20 razy, są one prawie niemożliwe do zniszczenia. Wreszcie, kiedy nie nadają się już do produkcji papieru, są wykorzystywane do wytwarzania energii, w sensie wykorzystania kaskadowego.

Krótko mówiąc: jesteśmy częścią biogospodarki.

Energia i recykling energii

Już teraz wykorzystujemy różne źródła energii, w tym technologie hybrydowe, w sposób wysoce efektywny: W naszych elektrowniach pracujących w cyklu skojarzonym, w których produkujemy parę i energię elektryczną metodą kogeneracji, mamy sprawność na poziomie 91%. Dzięki tej metodzie jesteśmy w Fuldzie samowystarczalni, jeśli chodzi o parę i prąd. W Rudolstadt/Schwarza część pary otrzymujemy z zakładu termicznego przekształcania odpadów. W tym miejscu elementy niepapierowe, które wyodrębniamy z makulatury, są poddawane recyklingowi termicznemu.

Zwracamy szczególną uwagę na to, aby nasze procesy produkcyjne były jak najbardziej efektywne energetycznie i stale je rozwijamy. Para w cylindrach suszących, które suszą wstęgi papieru, jest skraplana, zwracana do elektrowni w postaci wody i wykorzystywana do produkcji nowej pary. W ten sposób powstaje zamknięty cykl.

Para wodna wytwarzana podczas suszenia wstęg papieru jest zbierana za pomocą komory suszącej i wykorzystywana w systemach odzyskiwania ciepła, głównie do wentylacji hal i maszyn, ale także do obsługi systemów ciepłej wody. W ten sposób wykorzystujemy parę na każdym poziomie energetycznym.

Woda i recykling wody

Woda jest cenna, dlatego korzystamy z niej bardzo odpowiedzialnie i oszczędnie. Woda potrzebna do produkcji papieru jest wielokrotnie wykorzystywana w kaskadowo połączonych systemach, dzięki czemu tylko niewielka jej część jest odprowadzana jako ścieki. Ścieki są oczyszczane mechanicznie i biologicznie w oczyszczalniach ścieków, zanim część z nich zostanie przywrócona do produkcji. To, co nie zostanie poddane recyklingowi, jest odprowadzane do rzek – oczywiście zgodnie z surowymi przepisami środowiskowymi.

Neutralność CO2

Przemysł papierniczy, ze względu na charakter procesu, jest energochłonny. W ramach naszej strategii redukcji emisji dwutlenku węgla dążymy do osiągnięcia neutralnej pod względem emisji CO₂ produkcji do 2040 roku. I znów: Codziennie stajemy się lepsi i oszczędzamy coraz więcej energii. Neutralność pod względem emisji CO₂ osiągniemy dzięki połączeniu różnych środków i sukcesywnie będziemy przechodzić na zrównoważone źródła energii. Bardzo ważną rolę odgrywa tutaj, obok zielonej energii i biogazu, wodór. Ponadto przyglądamy się rozwiązaniom CCU w kontekście idei recyklingu, aby w fazie przejściowej – do czasu produkcji całkowicie wolnej od CO₂ – nie dopuścić do emisji CO₂ do atmosfery i wykorzystać go do innych celów.


Każdego dnia jesteśmy lepsi.

Dalsze przykłady naszych środków w produkcji papieru:

Więcej informacji

 • W Fuldzie w 2016 i 2017 roku zainstalowaliśmy w obu maszynach papierniczych innowacyjny, chłodzony wodą napęd. 100% ciepła odpadowego jest wykorzystywane w procesach przygotowania skrobi. Do suszenia wstęg papieru używane są wysokowydajne stalowe cylindry o najlepszej wymianie ciepła. Dzięki tym i innym działaniom udało nam się zmniejszyć zużycie energii w Fuldzie na tonę papieru o 10% w latach 2015–2021.
 • W ramach ciągłego rozwoju produktów od 2020 roku opracowaliśmy technologie pozwalające na uzyskanie właściwości wytrzymałościowych wymaganych dla papieru opakowaniowego w sposób oszczędzający moc i parę. Zapotrzebowanie na moc zostało zmniejszone o ponad 30%.
 • Dzięki wewnętrznemu oczyszczaniu wody procesowej w Rudolstadt/Schwarza, które zostało uruchomione w 2019 roku, wytwarzamy o 15% więcej biogazu niż dotychczas tylko w oczyszczalni ścieków. Dzięki biogazowi dostarczamy do regionu prąd ze źródeł odnawialnych za pośrednictwem nowoczesnych i wysoce wydajnych elektrociepłowni oraz zapewniamy sobie zrównoważone ciepło procesowe.
 • W celu optymalizacji logistyki wewnętrznej pracujemy nad rozwojem elektrycznych wózków widłowych w segmencie ciężkim.
 • Kiedy tylko jest to możliwe, nasz nowy papier jest transportowany koleją, co jest rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i neutralnym dla klimatu – w 2021 roku zaoszczędziliśmy dzięki temu 699 t CO₂.
 • Aktualnie pracujemy nad projektami fabryki papieru wolnej od pary.
 • W przypadku naszych maszyn, w Jass jesteśmy konserwatorem, a nie zmieniaczem części, więc każdy zużyty podzespół otrzymuje drugie życie, jeśli to możliwe.

Każdego dnia jesteśmy lepsi.

Dalsze przykłady środków w produkcji tektury falistej:

Więcej informacji

W zakładzie w Gostyniu

 • Wymiana starego, konwencjonalnego oświetlenia na lampy LED (niższe zużycie energii)
 • Montaż filtrów przeciwpyłowych dla odpadów z tektury falistej
 • Nowy nóż poprzeczny o podwójnej wydajności w porównaniu do starego (mniejsze zużycie energii)
 • Modernizacja systemu sprężonego powietrza, a więc mniejsze zużycie energii
 • Zakupiony został system pomiaru odpadów do kontroli i redukcji odpadów z tektury falistej.

W zakładzie w Dąbrowie Górniczej

 • Linia produkcyjna o wysokiej prędkości i mniejszym zużyciu energii
 • Oświetlenie LED w całym zakładzie i na jego terenie
 • Okna dachowe oszczędzające oświetlenie w porze dziennej
 • Pompa ciepła do ogrzewania
 • Podwójna izolacja instalacji pary w celu zaoszczędzenia energii
 • Filtr przeciwpyłowy dla odpadów z tektury falistej
 • Druk etykiet bezpośrednio na produkcie (oszczędność papieru do druku)

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Podchodzimy do zrównoważonego rozwoju w sposób kompleksowy, oparty na wartościach i wybiegający w przyszłość.

Tylko gdy sukces ekonomiczny, odpowiedzialność ekologiczna i zaangażowanie społeczne pozostają w równowadze, zrównoważony rozwój jest perspektywiczny i ma wartość.

Zaangażowaniespołeczne Odpowiedzialnośćekologiczna Sukcesgospodarczy Długoterminowy sposóbmyślenia rodzinnej grupy zarządzanejprzez właściciela. Ciągłe isystematyczne ulepszanienaszej ochrony środowiska.. Odpowiedzialność zawspółpracowników i społeczeństwo
Nawiązanie kontaktu

Służymy pomocą!

JassFibre GmbH  
99091 Erfurt  
T +49 361 74052-30
info@jassfibre.com

Papierfabrik Adolf Jass
36039 Fulda
T +49 661 1 06-0
info@jass.com

Papierfabrik Adolf Jass
Rudolstadt/Schwarza
T +49 3672 4 77-0
info@jass.com

JassBoard Sp. z o.o.
63-800 Gostyń
T +48 65 575 12 29
info@jassboard.com

JassBoard Sp. z o.o.
42-520 Dąbrowa Górnicza
T +48 65 575 12 29
info@jassboard.com