• Home
  • System sygnalistów Jass

System sygnalistów Jass

Przestrzeganie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych jest nieodzowną częścią naszej działalności biznesowej.

Szczegółowe informacje na temat naszych wartości, zasad i wytycznych dotyczących postępowania można znaleźć w naszym Kodeksie postępowania.

Aby było możliwe zgłaszanie naruszeń w sposób uczciwy, odpowiedni i skuteczny, wprowadziliśmy elektroniczny kanał zgłoszeniowy. System sygnalistów daje pracownikom koncernu Jass i podmiotom zewnętrznym możliwość zgłaszania ewentualnych naruszeń prawa, niewłaściwego postępowania oraz naruszeń regulacji wewnętrznych i wytycznych firmy. Wszelkie informacje wymieniane przez platformę są chronione i traktowane jako poufne. Sygnalista może sam zdecydować, czy chce dokonać zgłoszenia imiennie lub anonimowo.

Dopuszczalne są tylko informacje, co do których sygnalista ma przekonanie, że są zgodne ze stanem faktycznym.

Nasz elektroniczny system sygnalistów jest dostępny pod następującym linkiem:
https://whistleblowerreporting.pwc.de/cc88473e83