• Home
  • Publikacje według REMIT

Publikacje według REMIT

Papierfabrik Adolf Jass GmbH & Co. KG publikuje tutaj ważne informacje wewnętrzne zgodnie z art. 4 rozporządzenia UE nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) z dnia 25 października 2011 roku. Obecnie nie ma informacji wewnętrznych zgodnie z art. 4 (1) w związku z art. 2 (1) REMIT.